Hyödyt

Miksi kastroida?

Kukko on onnellinen kukko jos sillä on oma kanaparvi, ravitsevaa ruokaa, vettä, liikkumatilaa, mahdollisuus hiekkakylpyihin, virikkeitä sekä suojaa sairauksilta, vaaroilta ja epäsuotuisilta sääoloilta. Kukon elämäntehtävä on suojella kanojaan ja lisääntyä. Useat kukot eivät koe ihmistä tai muita kotieläimiä uhkana kanahaaremilleen, jolloin ne eivät ahdistu ja koe tarvetta puolustaa kanojaan. Jotkut kukot tulevat myös toimeen muiden kukkojen kanssa.

Tärkein syy lemmikkikukon kastraatiolle on kukon aggressiivisuus joko ihmisiä tai muita eläimiä kohtaan. Luonnossa riittävä aggressiivisuus varmistaisi, että kyseinen kukko saisi mahdollisimman paljon jälkeläisiä. Kotioloissa aggressiivisuus voi aiheuttaa vaaraa ihmisille ja muille kotieläimille, sekä suoranaisesti heikentää kukkojen hyvinvointia paitsi fyysisesti, myös henkisesti (krooninen stressi). Suurin syy aggressiiviselle käyttäytymiselle on kivesten tuottama testosteronihormoni. Myös stressihormonit kortisoni ja adrenaliini vaikuttavat häiritsevien käyttäytymismallien ilmenemiseen.

Kastroidulta kukolta eli kapuunilta on poistettu kivekset, joten sen testosteronituotanto vastaa määrältään kanaa. Tästä syystä kapuuni on rauhallisempi, ennakkoluulottomampi, vapautuneempi ja ystävällisempi. Se ei häiritse kiekumisellaan eikä hyökkäile ihmisten ja lajitovereiden päälle. Kukoilla testosteroni sekä sen aiheuttama aktiivisuus kuluttaa energiaa, joten kapuunit lihovat helpommin, he kun eivät kuluta energiaa edes munimiseen ja hautomiseen toisin kuin kanat.


Kun kapuuni on elinkaarensa päässä ja se teurastetaan, todetaan vielä yksi kastraation hyöty: Kapuunin liha on suussasulavan rasvaista ja mureaa. Liha on saanut rauhassa kehittyä tyynen eläimen sisällä ilman munantuotannon tai kukkoilustressin aiheuttamia rasitteita.