Salvaus

Historiaa ja nykypäivää

Kastrointi tarkoittaa uroseläimen tekemistä lisääntymiskyvyttömäksi. Kukkoja on alettu kastroida tiettävästi jo muinaisessa Kreikassa, Roomassa ja Kiinassa selvästi ennen ajanlaskun alkua. Tärkein syy kukkojen kastraatiolle oli niiden lihomisen edistäminen ja sitä kautta lihan määrän ja kulinaristisen laadun parantaminen.

Myös suomen kielessä on kastroitua kukkoa kuvaava sana salvo-/salvukukko (tai syöttökukko), ja kukon kastraatiota on kutsuttu salvaamiseksi. Englannin kielen salvukukkoa vastaava sana capon on suomeksi väännettynä kapuuni.

Nykymaailmassa kukon kastrointi on osassa maailmaa kiellettyä. Tärkein syy on ollut kukkojen hyvinvoinnin varmistaminen - eläimen voimakas tahallinen lihottaminen aiheuttaa sille kärsimystä (rasitus nivelille ja sisäelimille). Euroopan unionin lainsäädännössä kukkojen kastraatio on kuitenkin sallittu tietyissä perinteikkäissä tuotantomuodoissa.

Kapuuni on varsinaista gourmet-herkkua, ja se onkin listattu maailman neljänneksi arvostetuimmaksi gastronomian tuotteeksi hanhenmaksan, hummerin ja tryffelin jälkeen.

Suomen Eläinsuojelulaissa lähtökohtaisesti eläimen leikkaus tai muu siihen verrattava kipua aiheuttava toimenpide saadaan eläimelle suorittaa vain, jos se on eläimen sairauden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi tarpeellista (ESL 247/1996 § 7 mom. 1) ja että toimenpiteen saa suorittaa vain eläinlääkäri (mom. 2). Sama pykälä antaa mahdollisuuden poiketa tästä säännöstä asetuksella.

Eläinsuojeluasetuksen 23 §:ssä on kirjattu nämä poikkeukset eli eläimille sallitut kipua aiheuttavat toimenpiteet, joita ei tehdä suoraan jonkin sairauden hoitamiseksi. Kastrointi on sallittu toimenpide porsailla, lampailla, vuohilla, poroilla, naudoilla, hevosilla, koirilla, kissoilla ja muilla seura- ja harraste-eläimillä (ESA 396/1996 § 23 mom. 1, 6, 7). Nuorilla porsailla ja lampailla sekä poroilla toimenpiteen saa suorittaa pätevä henkilö, muissa tapauksissa vain eläinlääkäri asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä käyttäen (mom. 6, 7). Lisäksi pykälän 15 momentissa annetaan mahdollisuus anoa erillistä poikkeuslupaa Maa- ja metsätalousministeriöltä kivuliaan toimenpiteen suorittamiseksi mm. muulle kuin ylläolevassa listassa mainitulle eläimelle.

Suomessa tuotantoeläimenä kasvatettavan kukon kastraatio on kielletty ilman poikkeuslupaa, mutta seura- ja harraste-eläimenä pidettävän kukon kastraatio on sallittu.

Entä lääkkeellinen eli kemiallinen kastraatio?

Koirille on kehitetty väliaikaiseen kemialliseen kastraatioon Suprelorin-implantti, ja porsaille on olemassa immunologinen kastraatiorokote Improvac. Kumpaakin on maailmalla kokeiltu vaihtelevalla menestyksellä kukoille. Ne selvästi laskevat testosteronin eritystä ja sitä kautta vähentävät huomattavasti kukkomaista käyttäytymistä, mutta eivät poista sitä kokonaan. Kyseessä on ohimenevä vaikutus (yksilöstä riippuen arviolta 0,5 - 2 vuotta), ja kukkomaisuus palautuu kun vaikutus loppuu. Sitä ei tiedetä, palautuuko hedelmöittämiskyky, ja onko näistä lääkeaineista muuta haittaa kukon elimistölle.