Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

www.munatvex.fi
Laura Liimatta
Ratatie 6
95200 Simo
Email: laura.liimatta@munatvex.fi

Rekisterin hoitaja

Laura Liimatta
Email: laura.liimatta@munatvex.fi

Rekisterin nimi

MunatVex postituslista

Rekisterin käyttötarkoitus

Tiedottaminen MunatVexin kukkojen kastraatiohankkeeseen liittyvistä asioista.

Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön oma ilmoitus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen suojaus

Tiedot sijaitsevat suojatulla tietokantapalvelimella, johon on pääsy vain rekisterinhoitajalla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa tietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään sähköpostilla rekisterinhoitajalle osoitteeseen: laura.liimatta@munatvex.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista. Oikaisuvaatimus tehdään sähköpostilla rekisterinhoitajalle osoitteeseen: laura.liimatta@munatvex.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityjen tietoja ei käytetä ulkopuolisten tahojen suoramarkkinointiin.